Double Care Thuiszorg

Double Care Thuiszorg is een betrouwbare en professionele organisatie die uw belangen en zorgvraag te allen tijde vooropstelt. De combinatie van persoonlijke aandacht, respect en professionalisme resulteren in goed georganiseerde zorg! Aandacht is binnen Double Care Thuiszorg van groot belang. Onze cliënten krijgen aandacht. We nemen ruim de tijd om goed naar onze patiënten te luisteren en een individueel zorgpakket aan te bieden dat het best aansluit op hun behoeften. Double Care Thuiszorg biedt professionele en toegankelijke zorg aan in uw eigen omgeving, zowel overdag, s’avonds en s’nachts. Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Double Care Thuiszorg maakt dit graag mogelijk met thuiszorg op maat, volledig afgestemd op de situatie van de klant. Mocht thuis wonen door welke omstandigheid dan ook niet (meer) mogelijk zijn, dan wordt er gekeken naar een zorgomgeving waar veiligheid en geborgenheid voorop staat.

Liefdevolle zorg staat bij Double Care Thuiszorg voorop. Om dat goed te doen is kwaliteit van de zorg en dienstverlening heel belangrijk. De beste kwaliteit wordt bereikt als de zorgmedewerker zich continu als professional blijft ontwikkelen. Een kundige zorgprofessional bepaalt samen met u en uw familie welke zorgverlening er nodig en mogelijk is.

Waar kunnen u wij van dienst zijn?

Klachtenprocedure Double Care Thuiszorg

Heeft u een klacht over de zorg die bij u verleend is? Maak uw klacht bespreekbaar.
Wij adviseren u om de klacht eerst met onze medewerker te bespreken of anders met zijn of haar leidinggevende.
Lees en of download onze klachtenprocedure hier. Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.
Geef indien gewenst uw klacht ook telefonisch of per email door via de algemene contactgegevens die u vindt op onze contactpagina.

Lees en of download de algemene voorwaarden van Double Care Thuiszorg hier.