Over Ons

Uw vraag is onze zorg!

Aandacht, kwaliteit en zorg staan bij ons voorop.

Missie

Wij zijn een jonge en dynamische thuiszorg organisatie die zich blijft ontwikkelen door middel van constante groei, waar uw vraag onze zorg is. Double Care Thuiszorg B.V. draagt passievol zijn eigen steentje bij met het verbeteren van de wereld, door mensen vol liefde en aandacht te helpen daar waar zij niet kunnen. Wij streven ernaar om dagelijks kwalitatieve en transparante zorg te blijven leveren.

Visie

Onze visie is om Double Care Thuiszorg B.V. niet alleen nationaal uit te breiden, maar ook in overige zorg branches. Op die manier zorgen wij ervoor dat onze zorg toegankelijk is voor een ieder ongeacht de achtergrond of beperking.

Double Care Thuiszorg is een betrouwbare en professionele organisatie die uw belangen en zorgvraag vooropstelt. Onze cliënten krijgen met aandacht, respectvolle, liefdevolle en goed georganiseerde zorg!

Aandacht en communicatie is binnen Double Care Thuiszorg van groot belang. We nemen de benodigde tijd om goed naar onze cliënten te luisteren en een individueel zorgpakket aan te bieden dat het beste aansluit op hun behoeften.

Double Care Thuiszorg biedt professionele en toegankelijke zorg aan in uw eigen omgeving, zowel overdag, s’avonds en s’nachts.

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Double Care Thuiszorg maakt dit mogelijk. Mocht dit niet (meer) lukken, dan wordt er gekeken naar een zorgomgeving waar veiligheid en geborgenheid voorop staat.

Double Care Thuiszorg opereert met nauwkeurige zorg. Om dat zo goed mogelijk te doen is kwaliteit en dienstverlening heel belangrijk. De beste resultaten worden behaald als de zorgverlener zich continu als professional blijft ontwikkelen. Daarom vind er om de zoveel tijd een evaluatie plaats. Een wijkverpleegkundige bepaald samen met u en uw familie welke zorgverlening er nodig en mogelijk is.

Onze waarden en bijbehorende gemeenschappelijke vertrekpunten zijn:

Zorgzaamheid

Met zorgzaamheid wordt bedoeld de mate waarin Double Care Thuiszorg aandacht geeft en betrokkenheid toont.

Inlevingsvermogen

Met inlevingsvermogen wordt bedoeld de mate waarin Double Care Thuiszorg rekening houdt met de gevoelens en behoeften van al onze stakeholders.

Effectiviteit

Met effectiviteit wordt bedoeld de mate waarin Double Care Thuiszorg doelmatig te werk gaat om het gewenste resultaat te boeken.