Cookie & Privacy Beleid

Cookie Beleid Double Care Thuiszorg

Doublecarebv.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op de hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) van u als gebruiker achterlaat. In dit statement valt onder de term cookies ook zogeheten ‘lokale opslag’ en daarmee vergelijkbare technologieën. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen door dit af te stemmen op uw interesses en voorkeuren.

Hieronder wordt nadere informatie gegeven over de cookies die gebruikt worden.

Indien en in zoverre met cookies ook persoonsgegevens worden verwerkt vallen deze persoonsgegevens onder de werking van de privacybepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze website en onze dienstverlening. Voor de bescherming van de persoonsgegevens verwijzen wij naar onze privacy statement.


Soorten cookies


1. Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.

Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten “lokale opslag”. De website gebruikt lokale opslag in de browser om tijdelijk gegevens op te slaan. Hiermee kunnen pagina’s sneller worden weergegeven, is zichtbaar of een gebruiker is ingelogd, en kan na het verlopen van de sessie van de gebruiker, na inlog, weer dezelfde pagina aan de gebruiker worden getoond. Deze informatie kan de naam van de gebruiker bevatten.


2. Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel gebruikers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de gebruiker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoefte van de gebruikers.

De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de prestaties van de website. De verzamelde gegevens worden onder geen enkele omstandigheid aan derden ter beschikking gesteld. Double Care Thuiszorg meet het websitebezoek met Google Analytics. Alleen Double Care Thuiszorg heeft toegang tot de verzamelde data in Google Analytics.


3. Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website (profiling). De tracking cookies worden alleen met toestemming van betrokkenen geplaatst. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties of vacatures die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten ‘Social media cookies’.  Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media derde partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram). Door op een social media button te klikken, wordt u doorgeleid naar de website van het desbetreffende social media kanaal. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.

Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten ‘Social plug-in tracking cookies’. Dit betreft een cookie dat wordt aangemaakt door de enkele aanwezigheid van een of meer social media buttons op de website, zelfs zonder dat daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van doorlinken naar de website van de desbetreffende derde.


Verwijzingen en links

De Double Care Thuiszorg website bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden, welke mogelijk ook gebruik maken van cookies. Wij hebben geen controle over de cookies die op deze websites worden geplaatst en adviseren het privacystatement /cookiestatement van de betreffende website te raadplegen voor informatie.


Geen cookies of cookies verwijderen 

Met behulp van uw browserinstellingen kunt u aangeven dat u niet (langer) wilt dat er cookies op uw hardware worden geplaatst. Indien hiertoe wordt overgegaan, dan kan dat de mogelijkheden en het functioneren van de website beïnvloeden.
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum, wat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren. Er kan echter ook voor gekozen worden de cookies vóór verloop van de houdbaarheidsdatum handmatig via de eigen browser te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
De cookies die wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden, kunnen eveneens aan- of uitgezet worden via de browserinstellingen.


Vragen 

Vragen en/of opmerkingen over dit cookiestatement kunnen kenbaar gemaakt worden per email naar info@doublecarebv.com. Het streven is om binnen vijf werkdagen na ontvangst van een vraag en/of opmerking te reageren.


Wijzigingen in dit cookiestatement

Dit cookiestatement kan zonder voorafgaande kennisgeving door Double Care Thuiszorg worden gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de  laatste wijziging is doorgevoerd. Wij raden u aan om dit cookiestatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 20 Januari 2019.Privacy Beleid Double Care Thuiszorg

Wij hechten veel belang aan jouw privacy. Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring laten we je weten hoe we met jouw gegevens omgaan en welke rechten jij hebt. De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Double Care Thuiszorg is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Van wie verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze websitebezoekers, van (potentiële) kandidaten, professionals, ZZP-ers, onze medewerkers en medewerkers van onze leveranciers, onderaannemers, (potentiële) opdrachtgevers en andere geïnteresseerden.

Technische informatie en cookies

Als je de website van Double Care Thuiszorg bezoekt, maken wij gebruik van verschillende soorten cookies en webstatistieken. In ons cookiebeleid kun je meer lezen over welke gegevens wij verzamelen en hoe je de verschillende cookies kunt blokkeren.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij je inschrijft via onze website of wanneer jij je op een andere wijze aanmeldt voor bemiddeling, bijvoorbeeld door het toezenden van jouw CV, of een andere dienstverlening van Double Care Thuiszorg. Wij kunnen jouw gegevens ook verzamelen als jij deze hebt geplaatst op publieke middelen zoals Linkedin of een jobboard, zodat wij jou kunnen benaderen of jij geïnteresseerd bent in bemiddeling via ons. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens op het moment dat jij een contactpersoon bent van onze (potentiele) zakelijke relatie.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij verzamelen persoonsgegevens:

 • om te zoeken naar geschikte kandidaten;
 • om te kunnen bemiddelen tussen kandidaten, professionals, ZZP-ers en (potentiële) opdrachtgevers;
 • om dienstverlening aan nieuwe opdrachtgevers te kunnen aanbieden;
 • om met opdrachtgevers overeenkomsten en met medewerkers, professionals en/of ZZP-ers arbeidsovereenkomsten en/of overeenkomsten van opdracht te kunnen sluiten en aan die overeenkomsten uitvoering te geven;
 • om de daar aan ten grondslag liggende personeels- en salarisadministratie te kunnen voeren en om wettelijk vereiste gegevens uit te kunnen wisselen met derde partijen;
 • in geval van ziekte om herstel en re-integratie te kunnen begeleiden;
 • om waar nodig te kunnen voorzien in persoonlijke ontwikkeling al dan niet via aanvullende opleidingen en (bij-)scholing;
 • ten behoeve van ondersteuning van de bedrijfsvoering van Double Care Thuiszorg;
 • ten behoeve van managementinformatie voor kwaliteitsbewaking (waaronder audits, certificering en accountantscontrole), besturing, beleidsontwikkeling, bedrijfsveiligheid en verbetering van de bedrijfsprocessen van Double Care Thuiszorg.

In het geval wij jouw gegevens voor een geheel ander doel zouden willen gebruiken, dan vragen wij daarvoor uiteraard eerst jouw toestemming.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

Zoals gezegd, verwerken wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Daarnaast kunnen aanvullende gegevens wenselijk zijn om de bemiddeling beter af te kunnen stemmen op jouw wensen en/of om te voldoen aan specifieke vragen van onze opdrachtgevers.

Bij de inschrijving voor bemiddeling leggen wij dan ook een beperkte set gegevens vast die jij op vrijwillige basis kunt aanvullen. Later, op het moment dat jij bij een opdrachtgever van Double Care Thuiszorg aan het werk gaat, zullen wij jou om noodzakelijke aanvullende gegevens vragen. Bijzondere persoonsgegevens leggen wij uitsluitend vast waar dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en/of wanneer dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt.

Bij inschrijving leggen wij de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • naam, NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, beschikbaarheid, CV, opleidingen en vaardigheden, diploma’s, certificaten, werkhistorie, motivatiebrief, mobiliteit, (loon)inschaling, referenties van vorige werkgevers, assessmentrapportage, (sollicitatie)gespreksaantekeningen en voortgangsrapportage van sollicitaties/bemiddeling.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst leggen wij aanvullend de volgende gegevens vast:

 • nationaliteit, BSN nummer, kopie ID bewijs, visa, werkvergunningen, burgerlijke staat, naam partner, noodcontactgegevens, bankrekeningnummer, salaris(stroken), verklaring omtrent gedrag, geheimhoudingsverklaringen, BIG registratie, nevenfuncties, uitkeringen, subsidies, premiekortingen, loonbeslagen, leaseauto, verzuimregistratie en overige gegevens die gerelateerd zijn aan een personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht verwerken wij de volgende gegevens:

 • bedrijfsnaam, KvK-uittreksel, bankrekeningnummer, vervaldatum ID bewijs en documentnummer, BTW-nummer en verklaring omtrent gedrag.

Van onze (potentiële) zakelijke relaties verwerken wij:

 • naam, (zakelijke) contactgegevens en functie.

Op welke rechtsgronden verwerken wij jouw gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, jij jouw toestemming hebt gegeven óf omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (die in overeenstemming is met de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken).

Met welke partijen delen we jouw gegevens?

Wij kunnen (jouw) persoonsgegevens delen met onze (potentiële) opdrachtgevers, onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis. Indien hier sprake van is, betreffen dit uiteraard enkel relevante gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren naar gelang de situatie de volgende bewaartermijnen:

 • Als jij je bij ons inschrijft of als wij jou benaderen om je bij ons in te schrijven en je gaat hiermee akkoord, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaren na ons laatste contact.
 • Als wij jouw persoonsgegevens via externe bronnen (zoals LinkedIn en jobboards) raadplegen, nemen wij binnen maximaal 30 dagen contact met jou op jij geïnteresseerd bent in onze dienstverlening.
 • Als je voor ons werkt of hebt gewerkt bewaren wij jouw gegevens maximaal 2, 5 of 7 jaren afhankelijk of en zo ja welke wettelijke bewaartermijn er van toepassing is, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde gegevens langer te bewaren.
 • Als je een contactpersoon van onze zakelijke relatie bent, bewaren wij jouw gegevens zolang je bij onze zakelijke relatie werkt, dan wel zolang er een wettelijke bewaarplicht op rust.

Na afloop van de genoemde bewaartermijn, na intrekking van jouw toestemming of naar aanleiding van geslaagd verzoek tot verwijdering van je gegevens, verwijderen wij jouw persoonsgegevens uit onze systemen.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht:

 • om jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken;
 • om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien;
 • om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren/rectificeren;
 • om je persoonsgegevens te verwijderen en/of beperkt te laten verwerken (in bij wet bepaalde gevallen);
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
 • op gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens;
 • om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.
Voor het uitoefenen van jouw rechten kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@doublecarebv.com.
In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt jouw gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische én technische maatregelen, maar ook door het toepassen van toegangsbeheer, firewalls, beveiligde servers en encryptie van bepaalde typen gegevens. Met verwerkers en externe partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken zijn wij eveneens overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal moeten beveiligen.

Melding data incident

Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, verzoeken wij je dit direct te melden via info@doublecarebv.com

Wijzigingen

Indien noodzakelijk kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 Februari 2021.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kun je per post of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Double Care Thuiszorg B.V.
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht
+31 6 23 11 20 15
info@doublecarebv.com

Algemene Voorwaarden Double Care Thuiszorg

Lees en of download hier de algemene voorwaarden van Double Care Thuiszorg.